IES Consulting´s partner universities and institutions

Since our foundation in the summer of 2005, IES Consulting has been collaborating with universities, hospitality schools, business schools, technical training centres, foundations, international mobility institutions, and many more organisations that have made it real for thousands of students to do their internships abroad and enjoy their learning experience. Below you can find some of those organisations.

 
E - Colaboradores 1
E - Colaboradores 2
E - Colaboradores 3
La Universitat Autònoma de Barcelona és una universitat pública catalana creada el 1968,[2] encara que l'origen del seu nom es remunta a la Segona República Espanyola, quan la Universitat de Barcelona, en virtut de la Constitució espanyola de 1931 i de l'Estatut de Núria del 1932, va canviar el seu nom pel d'Universitat Autònoma de Barcelona.
E - Colaboradores 4
E - Colaboradores 5
E - Colaboradores 6
E - Colaboradores 7
E - Colaboradores 8
E - Colaboradores 9
E - Colaboradores 10
E - Colaboradores 11
E - Colaboradores 12
E - Colaboradores 13
La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.
E - Colaboradores 14
E - Colaboradores 15
E - Colaboradores 16
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una universidad pública española, ubicada en Madrid y fundada en 1968.
E - Colaboradores 17
E - Colaboradores 18
E - Colaboradores 19
E - Colaboradores 20
E - Colaboradores 21
E - Colaboradores 22
E - Colaboradores 23
E - Colaboradores 24
E - Colaboradores 25
E - Colaboradores 26
E - Colaboradores 27
E - Colaboradores 28
E - Colaboradores 29
E - Colaboradores 30
E - Colaboradores 31
Die TUM zählt zu den besten Uni­ver­si­täten Eu­ro­pas. Spitzen­leis­tungen in Forschung und Leh­re, In­ter­dis­zi­pli­na­ri­tät und Talent­för­derung zeich­nen sie aus. Da­zu kommen star­ke Allianzen mit Un­ter­neh­men und mit wissen­schaft­lichen Ein­richtungen auf der ganzen Welt. Die TUM ist ei­ne der drei ersten Ex­zel­lenz-Uni­ver­si­täten Deutsch­lands. In in­ter­nationalen und nationalen Rankings schnei­det sie re­gel­mä­ßig her­vor­ra­gend ab.
E - Colaboradores 32
E - Colaboradores 33
E - Colaboradores 34
 

Opinions about IES Consulting: Real experiences of interns