Polityka Prywatności

Strony Expat Intern SL (grupowo nazwane “IES-Consulting.com” w tym dokumencie) to strony hostowane na IES-Consulting.eu, IES-Consulting.es, IES-Consulting.fr, IES-Consulting.it, IES-Consulting.pl, IES-Consulting.de, i innych powiązanych domenach i subdomenach.


Odwiedzający Stronę

Jak większość operatorów stron, IES-Consulting.com zbiera nieidentyfikujące dane osobowe, które przeglądarki internetowe i serwery zazwyczaj udostępniają, takie jak typ przeglądarki, preferowany język, strona, z której użytkownik został przekierowany, a także datę i czas każdej wizyty zwiedzających. Celem IES-Consulting.com w zbieraniu tych nieidentyfikujących informacji jest lepsze zrozumienie sposobów, w jakich użytkownicy korzystają ze strony IES-Consulting.com. Od czasu do czasu, IES-Consulting.com może udostępnić nieidentyfikujące dane osobowe, na przykład poprzez opublikowanie raportu na temat trendów w używaniu swojej strony internetowej. IES-Consulting.com zbiera także potencjalnie identyfikujące dane osobowe, takie jak protokół internetowy (IP). IES-Consulting.com nie korzysta z tych informacji w celu identyfikacji swoich gości, i nie ujawnia ich, chyba że w tych samych okolicznościach, w jakich używa i ujawnia identyfikujące dane osobowe, opisane poniżej.


Gromadzenie Informacji Osobowych Umożliwiających Identyfikację

Niektórzy odwiedzający IES-Consulting.com wybierają interakcję z IES-Consulting.com w sposób, który wymaga od IES-Consulting.com gromadzenie danych osobowe. Ilość i rodzaj informacji, które IES-Consulting.com gromadzi, zależy od charakteru oddziaływania. Na przykład, możemy poprosić użytkowników, którzy korzystają z naszych forów o podanie nazwy użytkownika i adres e-mail. W każdym przypadku, IES-Consulting.com zbiera takie informacje jedynie o ile jest to konieczne lub wskazane do osiągnięcia celu interakcji odwiedzającego z IES-Consulting.com. IES-Consulting.com nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację innych niż opisane poniżej. A goście zawsze mogą odmówić udzielenia informacji umożliwiających identyfikację, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im wykonywania niektórych czynności związanych ze stroną.


Zagregowane statystyki

IES-Consulting.com może zbierać statystyki dotyczące zachowań użytkowników na swoich stronach internetowych. Na przykład, IES-Consulting.com może ujawnić, ile razy dana wersja pliku została ściągnięta, lub powiedzieć, które wtyczki są najbardziej popularne na podstawie kontroli z api.IES-Consulting.com, usługi internetowej wykorzystywanej przez IES-Consulting, aby sprawdzać nowe wersje IES-Consulting i wtyczek. Jednak IES-Consulting.com nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację innych niż opisane poniżej.


Ochrona Niektórych Informacji Osobowych Umożliwiających Identyfikację

IES-Consulting.com ujawnia potencjalnie umożliwiające identyfikację i umożliwiające identyfikację dane osobowe tylko tym swoim pracownikom, kontrahentom i organizacjom stowarzyszonym, które (i) muszą mieć te informacje w celu przetworzenia ich w imieniu IES-Consulting.com lub do świadczenia usług dostępnych na IES-Consulting.com, oraz (ii), które postanowiły nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców oraz organizacji stowarzyszonych mogą znajdować się poza granicami kraju; za pomocą IES-Consulting.com, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie im tych informacji. IES-Consulting.com nie będzie wynajmować ani sprzedawać potencjalnie identyfikujących i identyfikujących danych osobowych nikomu. Oprócz swoich pracowników, kontrahentów i organizacji stowarzyszonych, jak opisano powyżej, IES-Consulting.com ujawnia potencjalnie identyfikujące oraz identyfikujące dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy IES-Consulting.com wierzy, że ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu ochrony własności lub praw IES-Consulting.com, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem strony IES-Consulting.com, który poda swój adres e-mail, IES-Consulting.com może czasami wysłać e-mail w celu poinformowania o  nowych funkcjach, poproszenia o opinię lub po prostu informować na bieżąco z tym, co się dzieje z IES-Consulting.com i naszymi produktami. Przede wszystkim używamy  naszego bloga, aby komunikować tego typu informacje, więc ograniczymy wysyłanie tego typu e-maili do minimum. Jeśli wyślesz do nas prośbę/zapytanie (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem innego mechanizmu), zastrzegamy sobie prawo do opublikowania ich w celu wyjaśnienia lub pomocy innym użytkownikom. IES-Consulting.com podejmuje wszelkie środki niezbędne do uzyskania ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie identyfikujacych oraz identyfikujących danych osobowych.


Ciasteczka

Ciasteczko jest ciągiem informacji, które strona przechowuje na komputerze użytkownika, a przeglądarka odwiedzającego udostępnia na stronie internetowej za każdym razem, gdy gość powraca. IES-Consulting.com wykorzystuje ciasteczka, aby pomóc IES-Consulting.com identyfikować i rozpoznawać odwiedzających, ich użytkowanie IES-Consulting.com, oraz ich preferencje dotyczące dostępu do strony internetowej. Użytkownicy IES-Consulting.com, którzy nie chcą, aby ciasteczka zostały umieszczone na ich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki w taki sposób, aby odrzucać pliki cookie przed wejściem na ES-Consulting.com, ze świadomością, że niektóre funkcje witryn IES-Consulting.com mogą nie działać poprawnie bez wsparcia ciasteczek.


Zmiany w Polityce Prywatności

Chociaż w większość zmiany będa niewielkie, IES-Consulting.com może zmienić swoją politykę prywatności od czasu do czasu i według własnego uznania. IES-Consulting.com zachęca użytkowników do częstego odwiedzania tej strony w celu sprawdzenia zmian w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z tej strony po każdej zmianie niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczne z akceptacją tej zmiany.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close