Uniwersytety i instytucje współpracujące z IES Consulting

Od momentu powstania w 2005 roku, IES Consulting współpracuje z licznymi uczelniami, szkołami hotelarskimi, prywatnymi szkołami, centrami edukacyjnymi, szkołami zawodowymi, fundacjami i innymi instytucjami zajmującymi się europejską mobilnością studentów. Dzięki bliskim kontaktom z nauczycielami i koordynatorami praktyk udało nam się wysłać za granicę tysiące studentów, spełniając przy tym wymagania ich szkół i uczelni. Poniżej możesz zobaczyć niektórych z naszych partnerów.

 
E - Colaboradores 1
E - Colaboradores 2
E - Colaboradores 3
E - Colaboradores 4
E - Colaboradores 5
E - Colaboradores 6
E - Colaboradores 7
E - Colaboradores 8
E - Colaboradores 9
Trouver un logement étudiant
E - Colaboradores 10
E - Colaboradores 11
E - Colaboradores 5
E - Colaboradores 13
E - Colaboradores 14
E - Colaboradores 15
E - Colaboradores 16
E - Colaboradores 17
Die TUM zählt zu den besten Uni­ver­si­täten Eu­ro­pas. Spitzen­leis­tungen in Forschung und Leh­re, In­ter­dis­zi­pli­na­ri­tät und Talent­för­derung zeich­nen sie aus. Da­zu kommen star­ke Allianzen mit Un­ter­neh­men und mit wissen­schaft­lichen Ein­richtungen auf der ganzen Welt. Die TUM ist ei­ne der drei ersten Ex­zel­lenz-Uni­ver­si­täten Deutsch­lands. In in­ter­nationalen und nationalen Rankings schnei­det sie re­gel­mä­ßig her­vor­ra­gend ab.
E - Colaboradores 18
E - Colaboradores 19
E - Colaboradores 20
E - Colaboradores 21
E - Colaboradores 3
E - Colaboradores 23
E - Colaboradores 24
E - Colaboradores 25
E - Colaboradores 26
E - Colaboradores 5
E - Colaboradores 28
E - Colaboradores 6
E - Colaboradores 30
E - Colaboradores 15
E - Colaboradores 9
E - Colaboradores 17
E - Colaboradores 34
E - Colaboradores 35
E - Colaboradores 3
Die TUM zählt zu den besten Uni­ver­si­täten Eu­ro­pas. Spitzen­leis­tungen in Forschung und Leh­re, In­ter­dis­zi­pli­na­ri­tät und Talent­för­derung zeich­nen sie aus. Da­zu kommen star­ke Allianzen mit Un­ter­neh­men und mit wissen­schaft­lichen Ein­richtungen auf der ganzen Welt. Die TUM ist ei­ne der drei ersten Ex­zel­lenz-Uni­ver­si­täten Deutsch­lands. In in­ter­nationalen und nationalen Rankings schnei­det sie re­gel­mä­ßig her­vor­ra­gend ab.
E - Colaboradores 37
E - Colaboradores 11
E - Colaboradores 39
E - Colaboradores 40
E - Colaboradores 41
E - Colaboradores 35
E - Colaboradores 43
E - Colaboradores 44
E - Colaboradores 45
E - Colaboradores 46
E - Colaboradores 47
E - Colaboradores 48
E - Colaboradores 49
E - Colaboradores 50
E - Colaboradores 50
E - Colaboradores 52
E - Colaboradores 53
E - Colaboradores 54
E - Colaboradores 55
E - Colaboradores 44
E - Colaboradores 35
E - Colaboradores 58
E - Colaboradores 59
E - Colaboradores 60
E - Colaboradores 61
E - Colaboradores 62
E - Colaboradores 28
E - Colaboradores 64
E - Colaboradores 65
E - Colaboradores 10
E - Colaboradores 21
E - Colaboradores 20
E - Colaboradores 18
E - Colaboradores 15
E - Colaboradores 58
E - Colaboradores 72
E - Colaboradores 8
E - Colaboradores 64
E - Colaboradores 14
E - Colaboradores 76
E - Colaboradores 77
E - Colaboradores 62
E - Colaboradores 17
E - Colaboradores 80
E - Colaboradores 62
E - Colaboradores 82
E - Colaboradores 83
E - Colaboradores 84
E - Colaboradores 85
E - Colaboradores 1
E - Colaboradores 19
E - Colaboradores 88
E - Colaboradores 80
E - Colaboradores 90
E - Colaboradores 76
E - Colaboradores 92
E - Colaboradores 26
E - Colaboradores 82
E - Colaboradores 84
E - Colaboradores 34
E - Colaboradores 97
E - Colaboradores 98
E - Colaboradores 99
E - Colaboradores 100
E - Colaboradores 101
E - Colaboradores 2
E - Colaboradores 103
E - Colaboradores 101
E - Colaboradores 45
E - Colaboradores 23
E - Colaboradores 30
E - Colaboradores 59
E - Colaboradores 48
E - Colaboradores 82
E - Colaboradores 111
E - Colaboradores 88
E - Colaboradores 113
E - Colaboradores 97
Trouver un logement étudiant
E - Colaboradores 101
E - Colaboradores 62
E - Colaboradores 117
E - Colaboradores 53
E - Colaboradores 18
E - Colaboradores 120
E - Colaboradores 121
E - Colaboradores 2
E - Colaboradores 23
E - Colaboradores 50
E - Colaboradores 125
E - Colaboradores 126
E - Colaboradores 127
E - Colaboradores 127
E - Colaboradores 100
E - Colaboradores 130
E - Colaboradores 131
E - Colaboradores 132
E - Colaboradores 13
E - Colaboradores 40
E - Colaboradores 4
E - Colaboradores 23
E - Colaboradores 43
E - Colaboradores 138
E - Colaboradores 138
E - Colaboradores 97
E - Colaboradores 88
E - Colaboradores 16
E - Colaboradores 143
E - Colaboradores 30
E - Colaboradores 84
E - Colaboradores 19
E - Colaboradores 45
E - Colaboradores 20
E - Colaboradores 149
E - Colaboradores 24
E - Colaboradores 113
E - Colaboradores 125
E - Colaboradores 47
E - Colaboradores 100
E - Colaboradores 155
E - Colaboradores 77
E - Colaboradores 130
E - Colaboradores 52
E - Colaboradores 1
E - Colaboradores 126
E - Colaboradores 44
E - Colaboradores 130
E - Colaboradores 98
E - Colaboradores 8
E - Colaboradores 65
E - Colaboradores 61
E - Colaboradores 167
La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.
E - Colaboradores 61
E - Colaboradores 149
E - Colaboradores 59
E - Colaboradores 131
E - Colaboradores 125
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una universidad pública española, ubicada en Madrid y fundada en 1968.
E - Colaboradores 7
E - Colaboradores 100
La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.
E - Colaboradores 1
E - Colaboradores 58
E - Colaboradores 54
E - Colaboradores 178
E - Colaboradores 24
Die TUM zählt zu den besten Uni­ver­si­täten Eu­ro­pas. Spitzen­leis­tungen in Forschung und Leh­re, In­ter­dis­zi­pli­na­ri­tät und Talent­för­derung zeich­nen sie aus. Da­zu kommen star­ke Allianzen mit Un­ter­neh­men und mit wissen­schaft­lichen Ein­richtungen auf der ganzen Welt. Die TUM ist ei­ne der drei ersten Ex­zel­lenz-Uni­ver­si­täten Deutsch­lands. In in­ter­nationalen und nationalen Rankings schnei­det sie re­gel­mä­ßig her­vor­ra­gend ab.
E - Colaboradores 180
E - Colaboradores 55
E - Colaboradores 103
E - Colaboradores 52
E - Colaboradores 167
E - Colaboradores 40
E - Colaboradores 25
E - Colaboradores 15
E - Colaboradores 83
E - Colaboradores 14
E - Colaboradores 37
E - Colaboradores 178
E - Colaboradores 10
E - Colaboradores 193
E - Colaboradores 101
E - Colaboradores 178
E - Colaboradores 6
E - Colaboradores 111
La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.
E - Colaboradores 35
E - Colaboradores 85
E - Colaboradores 14
E - Colaboradores 39
E - Colaboradores 202
E - Colaboradores 193
E - Colaboradores 5
E - Colaboradores 62
Youth Time magazine is released by the eponymous international youth organization with the aim of providing an alternative international discussion platform.
E - Colaboradores 28
E - Colaboradores 40
E - Colaboradores 113
E - Colaboradores 39
E - Colaboradores 88
E - Colaboradores 125
E - Colaboradores 212
E - Colaboradores 37
E - Colaboradores 92
Die TUM zählt zu den besten Uni­ver­si­täten Eu­ro­pas. Spitzen­leis­tungen in Forschung und Leh­re, In­ter­dis­zi­pli­na­ri­tät und Talent­för­derung zeich­nen sie aus. Da­zu kommen star­ke Allianzen mit Un­ter­neh­men und mit wissen­schaft­lichen Ein­richtungen auf der ganzen Welt. Die TUM ist ei­ne der drei ersten Ex­zel­lenz-Uni­ver­si­täten Deutsch­lands. In in­ter­nationalen und nationalen Rankings schnei­det sie re­gel­mä­ßig her­vor­ra­gend ab.
E - Colaboradores 90
E - Colaboradores 28
E - Colaboradores 82
E - Colaboradores 43
E - Colaboradores 65
E - Colaboradores 52
E - Colaboradores 47
E - Colaboradores 76
E - Colaboradores 180
E - Colaboradores 10
E - Colaboradores 138
E - Colaboradores 80
E - Colaboradores 58
E - Colaboradores 111
E - Colaboradores 9
E - Colaboradores 83
E - Colaboradores 61
E - Colaboradores 120
E - Colaboradores 35
E - Colaboradores 18
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una universidad pública española, ubicada en Madrid y fundada en 1968.
E - Colaboradores 167
E - Colaboradores 236
E - Colaboradores 237
E - Colaboradores 180
E - Colaboradores 103
E - Colaboradores 143
E - Colaboradores 16
E - Colaboradores 6
E - Colaboradores 19
E - Colaboradores 62
E - Colaboradores 58
E - Colaboradores 193
E - Colaboradores 98
E - Colaboradores 100
E - Colaboradores 11
E - Colaboradores 237
E - Colaboradores 236
E - Colaboradores 14
Youth Time magazine is released by the eponymous international youth organization with the aim of providing an alternative international discussion platform.
E - Colaboradores 83
E - Colaboradores 212
E - Colaboradores 3
E - Colaboradores 2
E - Colaboradores 127
E - Colaboradores 212
E - Colaboradores 48
E - Colaboradores 131
E - Colaboradores 23
E - Colaboradores 180
E - Colaboradores 155
E - Colaboradores 236
E - Colaboradores 30
E - Colaboradores 82
E - Colaboradores 90
E - Colaboradores 120
La Universitat Autònoma de Barcelona és una universitat pública catalana creada el 1968,[2] encara que l'origen del seu nom es remunta a la Segona República Espanyola, quan la Universitat de Barcelona, en virtut de la Constitució espanyola de 1931 i de l'Estatut de Núria del 1932, va canviar el seu nom pel d'Universitat Autònoma de Barcelona.
E - Colaboradores 7
E - Colaboradores 121
E - Colaboradores 26
E - Colaboradores 237
La Universitat Autònoma de Barcelona és una universitat pública catalana creada el 1968,[2] encara que l'origen del seu nom es remunta a la Segona República Espanyola, quan la Universitat de Barcelona, en virtut de la Constitució espanyola de 1931 i de l'Estatut de Núria del 1932, va canviar el seu nom pel d'Universitat Autònoma de Barcelona.
E - Colaboradores 64
E - Colaboradores 121
E - Colaboradores 72
E - Colaboradores 143
E - Colaboradores 178
E - Colaboradores 113
E - Colaboradores 1
E - Colaboradores 90
E - Colaboradores 49
E - Colaboradores 34
E - Colaboradores 283
E - Colaboradores 155
E - Colaboradores 16
E - Colaboradores 167
E - Colaboradores 18
Youth Time magazine is released by the eponymous international youth organization with the aim of providing an alternative international discussion platform.
E - Colaboradores 41
E - Colaboradores 76
E - Colaboradores 236
E - Colaboradores 13
E - Colaboradores 131
E - Colaboradores 13
E - Colaboradores 40
Youth Time magazine is released by the eponymous international youth organization with the aim of providing an alternative international discussion platform.
E - Colaboradores 13
E - Colaboradores 84
E - Colaboradores 283
E - Colaboradores 55
E - Colaboradores 143
E - Colaboradores 180
E - Colaboradores 20
E - Colaboradores 18
E - Colaboradores 132
E - Colaboradores 28
E - Colaboradores 76
E - Colaboradores 97
E - Colaboradores 5
E - Colaboradores 59
E - Colaboradores 21
E - Colaboradores 55
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una universidad pública española, ubicada en Madrid y fundada en 1968.
E - Colaboradores 178
E - Colaboradores 236
E - Colaboradores 103
E - Colaboradores 3
E - Colaboradores 47
E - Colaboradores 97
E - Colaboradores 88
E - Colaboradores 53
E - Colaboradores 45
E - Colaboradores 92
E - Colaboradores 97
E - Colaboradores 49
E - Colaboradores 4
E - Colaboradores 212
E - Colaboradores 72
E - Colaboradores 155
E - Colaboradores 21
La Universitat Autònoma de Barcelona és una universitat pública catalana creada el 1968,[2] encara que l'origen del seu nom es remunta a la Segona República Espanyola, quan la Universitat de Barcelona, en virtut de la Constitució espanyola de 1931 i de l'Estatut de Núria del 1932, va canviar el seu nom pel d'Universitat Autònoma de Barcelona.
E - Colaboradores 65
E - Colaboradores 121
E - Colaboradores 44
E - Colaboradores 17
E - Colaboradores 126
E - Colaboradores 155
E - Colaboradores 237
E - Colaboradores 60
E - Colaboradores 9
E - Colaboradores 49
E - Colaboradores 202
E - Colaboradores 16
E - Colaboradores 28
E - Colaboradores 30
E - Colaboradores 61
E - Colaboradores 138
E - Colaboradores 121
E - Colaboradores 45
E - Colaboradores 6
Trouver un logement étudiant
E - Colaboradores 25
La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.
E - Colaboradores 4
E - Colaboradores 121
La Universitat Autònoma de Barcelona és una universitat pública catalana creada el 1968,[2] encara que l'origen del seu nom es remunta a la Segona República Espanyola, quan la Universitat de Barcelona, en virtut de la Constitució espanyola de 1931 i de l'Estatut de Núria del 1932, va canviar el seu nom pel d'Universitat Autònoma de Barcelona.
E - Colaboradores 132
E - Colaboradores 54
E - Colaboradores 60
E - Colaboradores 48
E - Colaboradores 237
E - Colaboradores 30
E - Colaboradores 15
E - Colaboradores 39
E - Colaboradores 111
E - Colaboradores 130
E - Colaboradores 45
E - Colaboradores 21
E - Colaboradores 53
E - Colaboradores 2
E - Colaboradores 126
E - Colaboradores 72
E - Colaboradores 92
E - Colaboradores 39
E - Colaboradores 19
E - Colaboradores 10
E - Colaboradores 49
E - Colaboradores 7
E - Colaboradores 23
E - Colaboradores 130
E - Colaboradores 20
E - Colaboradores 77
E - Colaboradores 50
E - Colaboradores 127
E - Colaboradores 120
E - Colaboradores 84
E - Colaboradores 6
Trouver un logement étudiant
E - Colaboradores 14
E - Colaboradores 77
E - Colaboradores 19
E - Colaboradores 25
E - Colaboradores 50
E - Colaboradores 125
E - Colaboradores 52
La Universitat Autònoma de Barcelona és una universitat pública catalana creada el 1968,[2] encara que l'origen del seu nom es remunta a la Segona República Espanyola, quan la Universitat de Barcelona, en virtut de la Constitució espanyola de 1931 i de l'Estatut de Núria del 1932, va canviar el seu nom pel d'Universitat Autònoma de Barcelona.
E - Colaboradores 61
E - Colaboradores 44
E - Colaboradores 390
Die TUM zählt zu den besten Uni­ver­si­täten Eu­ro­pas. Spitzen­leis­tungen in Forschung und Leh­re, In­ter­dis­zi­pli­na­ri­tät und Talent­för­derung zeich­nen sie aus. Da­zu kommen star­ke Allianzen mit Un­ter­neh­men und mit wissen­schaft­lichen Ein­richtungen auf der ganzen Welt. Die TUM ist ei­ne der drei ersten Ex­zel­lenz-Uni­ver­si­täten Deutsch­lands. In in­ter­nationalen und nationalen Rankings schnei­det sie re­gel­mä­ßig her­vor­ra­gend ab.
E - Colaboradores 35
E - Colaboradores 212
E - Colaboradores 84
E - Colaboradores 4
E - Colaboradores 47
E - Colaboradores 11
E - Colaboradores 48
E - Colaboradores 37
E - Colaboradores 48
E - Colaboradores 99
E - Colaboradores 21
E - Colaboradores 39
E - Colaboradores 15
E - Colaboradores 24
E - Colaboradores 40
E - Colaboradores 77
E - Colaboradores 83
E - Colaboradores 202
E - Colaboradores 53
E - Colaboradores 26
E - Colaboradores 58
E - Colaboradores 180
E - Colaboradores 44
E - Colaboradores 8
E - Colaboradores 127
E - Colaboradores 11
E - Colaboradores 178
E - Colaboradores 65
E - Colaboradores 54
E - Colaboradores 138
E - Colaboradores 53
E - Colaboradores 149
E - Colaboradores 131
E - Colaboradores 60
E - Colaboradores 26
E - Colaboradores 59
E - Colaboradores 193
E - Colaboradores 92
E - Colaboradores 37
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una universidad pública española, ubicada en Madrid y fundada en 1968.
La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.
E - Colaboradores 236
E - Colaboradores 111
E - Colaboradores 132
E - Colaboradores 155
E - Colaboradores 55
E - Colaboradores 149
E - Colaboradores 100
E - Colaboradores 131
E - Colaboradores 1
E - Colaboradores 98
E - Colaboradores 43
E - Colaboradores 149
E - Colaboradores 34
E - Colaboradores 55
E - Colaboradores 83
E - Colaboradores 43
E - Colaboradores 65
E - Colaboradores 46
E - Colaboradores 85
E - Colaboradores 47
E - Colaboradores 103
E - Colaboradores 41
E - Colaboradores 10
E - Colaboradores 113
E - Colaboradores 80
E - Colaboradores 16
E - Colaboradores 7
E - Colaboradores 41
E - Colaboradores 125
E - Colaboradores 54
E - Colaboradores 143
E - Colaboradores 283
E - Colaboradores 4
E - Colaboradores 8
E - Colaboradores 92
E - Colaboradores 127
E - Colaboradores 24
E - Colaboradores 34
E - Colaboradores 98
E - Colaboradores 85
E - Colaboradores 46
E - Colaboradores 8
E - Colaboradores 193
E - Colaboradores 46
E - Colaboradores 167
E - Colaboradores 99
E - Colaboradores 20
E - Colaboradores 11
E - Colaboradores 283
E - Colaboradores 283
E - Colaboradores 202
E - Colaboradores 138
E - Colaboradores 46
E - Colaboradores 202
E - Colaboradores 64
E - Colaboradores 3
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una universidad pública española, ubicada en Madrid y fundada en 1968.
E - Colaboradores 64
E - Colaboradores 101
E - Colaboradores 126
E - Colaboradores 167
E - Colaboradores 283
Trouver un logement étudiant
E - Colaboradores 80
E - Colaboradores 120
E - Colaboradores 101
E - Colaboradores 60
E - Colaboradores 82
E - Colaboradores 72
E - Colaboradores 26
E - Colaboradores 72
E - Colaboradores 77
E - Colaboradores 17
E - Colaboradores 5
E - Colaboradores 85
E - Colaboradores 49
E - Colaboradores 149
E - Colaboradores 80
E - Colaboradores 132
E - Colaboradores 54
La UB és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.
E - Colaboradores 126
E - Colaboradores 17
E - Colaboradores 76
E - Colaboradores 113
E - Colaboradores 99
E - Colaboradores 513
E - Colaboradores 132
Youth Time magazine is released by the eponymous international youth organization with the aim of providing an alternative international discussion platform.
E - Colaboradores 193
E - Colaboradores 85
E - Colaboradores 212
E - Colaboradores 111
E - Colaboradores 202
E - Colaboradores 50
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) es una universidad pública española, ubicada en Madrid y fundada en 1968.
E - Colaboradores 43
E - Colaboradores 120
E - Colaboradores 24
E - Colaboradores 88
E - Colaboradores 7
E - Colaboradores 41
E - Colaboradores 9
E - Colaboradores 37
Youth Time magazine is released by the eponymous international youth organization with the aim of providing an alternative international discussion platform.
E - Colaboradores 64
E - Colaboradores 143
E - Colaboradores 52
E - Colaboradores 25
E - Colaboradores 99
E - Colaboradores 34
E - Colaboradores 90
E - Colaboradores 98
E - Colaboradores 103
E - Colaboradores 2
 

Opinie o IES Consulting: poznaj doświadczenia studentów po praktykach